Zadzwoń do nas
22 122 02 32

i

Ogólne warunki sprzedaży

Gustopremium.pl to sklep on-line zajmujący się sprzedażą produktów i akcesoriów poprawiających zdrowie i samopoczucie jak : wyciskarki do soków, blendery, suszarki do owoców i warzyw, destylatory wody, produkty z upraw ekologicznych Made in Coco i tym podobnych prowadzony przez grupę Pasana Sp.z o.o. NIP 524 281 76 93

Produkty prezentowane na stronie Gustopremium.pl są przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych a nie sprzedawców lub innych pośredników. Jeśli jesteście Państwo sprzedawcami lub pośrednikami prosimy o kontakt mailowy kontakt@gustopremium.pl

Przedmiot

Celem niniejszej umowy sprzedaży on-line jest określenie praw i obowiązków stron w ramach sprzedaży produktów i akcesoriów poprawiających zdrowie i samopoczucie prezentowanych na stronie Gustopremium.pl. Jest ona zgodna z obowiązującymi polskimi przepisami tzn.  :

  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gustopremium.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Własność

Wszystkie elementy tworzące architekturę strony (zdjęcia, obrazki, loga, filmiki.....) jak również elementy techniczne (programy, back-office administratora, proponowane usługi.....) są chronione prawem autorskim i są wyłączną własnością ich autorów.
Zawartość strony (teksty, artykuły, zdjęcia...) są wyłączną własnością ich autorów i nie mogą być powielane i wykorzystywane bez ich zgody. Zgodnie z rozporządzeniem artykułu Kodeksu własności intelektualnej jakiekolwiek powielanie części lub całości zawartości jest zabronione. Bezpośrednie linki do plików, które można pobrać ( jakakolwiek byłaby ich forma) ze strony są również zabronione.Jeżeli chcą Państwo utworzyć link z naszą stroną, a przede wszystkim umieścić go na stronie prosimy o kontakt ze Spółką Pasana kontakt@gustopremium.pl. Teksty umieszczone na stronie pochodzące ze źródeł zewnętrznych zostały powielone za domniemaną lub jawną zgodą ich autorów.

Produkty

Wyciskarki do soków, blendery, suszarki do owoców i warzyw, destylatory wody i inne urządzenia oraz produkty proponowane w ramach sprzedaży bezpośredniej poprzez stronę Gustopremium.pl są tymi zaprezentowanymi na stronie Gustopremium.pl w dniu konsultowania tej strony przez Kupującego i w granicach ich dostępności .

Ceny

Ceny znajdujące się w katalogu on-line są cenami w złotówkach i zawierającymi podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana stopy podatku VAT może odbić się na cenie produktów i usług. Spółka Pasana zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym momencie jednakże cena w katalogu on-line w dniu złożenia zamówienia jest jedyną ceną obowiązującą Kupującego.

Zamówienie

Każdy formularz zamówienia złożony przez Kupującego przez « podwójne kliknięcie » stanowi nieodwołalną zgodę, która może być zakwestionowana tylko w ograniczonych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.Proces zamówienia jest zgodny z rozporządzeniami artykułu Kodeksu cywilnego.Każdy Kupujący chcący zatwierdzić swoje zamówienie powinien wypełnić formularz danych osobowych na stronie Gustopremium.pl. Ujawnienie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Po sprawdzeniu zawartości zamówienia jak i całkowitego kosztu zamówienia (zamówione produkty, koszty przesyłki, opcje fakultatywne) i skorygowaniu ewentualnych błędów Kupujący zatwierdza definitywnie zamówienie. To potwierdzenie będzie miało wartość umowy.

Informacje będące przedmiotem umowy zostaną wysłane Kupującemu za pośrednictwem maila potwierdzającego nie później niż do końca okresu odstąpienia i z zastrzeżeniem dostarczenia przez Kupującego ważnego adresu e-mail bez znaczenia czy jest to adres e-mail prywatny czy zawodowy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wysyłanie informacji umownych i / lub reklamowych na niepoprawny adres e-mail.

Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność przekazanych informacji. Tak więc, jeżeli dostawa musi być powtórzona z powodu przekazania nieprawidłowego lub niewystarczającego adresu, klient musi zapłacić koszty drugiej próby doręczenia. Kupujący jest również odpowiedzialny za przesyłki, które zostały zwrócone do nadawcy, ponieważ nie odebrał ich na czas z punktu odbioru. W tym wypadku klient zostanie również pociągnięty do opłacenia kosztów ponownej wysyłki.

Formy płatności

Sposoby dokonania płatności :


– kartą bankową lub kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu Przelewy24.pl

przelewem za pomocą systemu Przelewy24.pl

- zakup na raty

Faktura, zawierająca podatek VAT zastosowany do każdego produktu zostanie wysłana mailem do klienta po dostarczeniu zamówienia.Spółka Pasana zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Kupującym w stosunku do których ma miejsce postępowanie sporne.

Strefy dostawy

Dostawa towarów jest ograniczona – w przypadku wysyłki do innych krajów niż Polska, bardzo prosimy o kontakt ze sklepem kontakt@gustopremiu.pl. Koszty wysyłki należą do Kupującego.

Na terenie Polski, większość towarów posiada darmową dostawę firmą kurierską.

Terminy dostawy

Terminy różnią się w zależności od produktów i ich dostępności. W przypadku opóźnienia w dostawie proszę poinformować Spółkę dzwoniąc na numer 22 122 02 32 lub wysyłając maila na adres: kontakt@gustopremium.pl.

Prawo odstąpienia od umowyMają Państwo prawo odstąpić od umowy (zakupu) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres:PASANA SP. Z O.O., UL. MOKOTOWSKA 4/6 00-641 WARSZAWA, email: kontakt@gustopremium.pl


Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy [link do naszego wzoru], jak również z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  [link do formularza z ustawy], jednak nie jest to obowiązkowe


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas oraz z zastrzeżeniem możliwości potrącenia kwoty z tytułu zmniejszenia wartości produktu, o którym mowa w punkcie 12-13 poniżej)


Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy zastrzeżeniem punktu 8 poniżej;
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni


Zwrotu uiszczonej przez Państwa płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Z tytułu zwrotu płatności nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat np. opłaty za dokonanie przelewu zwrotnego


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy


Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy


Przez korzystanie w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, użytkowych i funkcjonowania rzeczy należy rozumieć, tylko takie sprawdzanie towaru, jakiego konsument mógłby dokonać w sklepie np. podłączenie do prądu. Używanie produktu przekracza zakres korzystania w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, użytkowych i funkcjonowania rzeczy.

formularz odstąpienia do pobrania

formularz odstąpienia - dziennik ustaw

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

W sytuacji gdy zakupiony produkt ma wady fizyczne lub prawne wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy w momencie zakupu, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy na zasadach i w zakresie określonych przez Kodeks Cywilny;
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują tylko w przypadku zakupu naszych produktów przez konsumentów. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca jest wyłączona;
Aby skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne, powinni Państwo zawiadomić nas o zaistniałej sytuacji poprzez złożenie reklamacji zawierającej opis wady i okoliczności wykrycia lub powstania, wskazując, że chcą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady i niezwłocznie przesłać wadliwy produkt, wraz z całym wyposażeniem oraz dowodem zakupu. W reklamacji prosimy o wskazanie Państwa danych kontaktowych.
W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady reklamację prosimy kierować na adres Pasana Sp. z o.o. ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa lub na adres email kontakt@gustopremium.pl W terminie 14 dni od momentu otrzymania Państwa reklamacji, ustosunkujemy się  do Państwa żądania.

Gwarancja sprzedawcy

Kupującemu przysługuje prawo gwarancji, dzięki której może zwrócić uszkodzony towar. W przypadku niezgodności zakupionego towaru, może on być zwrócony do Sprzedającego, który jest zobowiązany go wymienić lub naprawić. Każda reklamacja powinna odbyć się drogą pocztową lub mailową na następujące adresy: Pasana Sp. z o.o Mokotowska 4/6, Warszawa 00-641 lub kontakt@gustopremium.pl

Wszystkie urządzenia sprzedawane za pośrednictwem naszej strony są nowe i posiadają gwarancję. Gwarancja nie obowiązuje produktów i materiałów zniszczonych i nie pokrywa szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, wady instalacji, wady wynikającej z przyczyny zewnętrznej (np. upadek lub uderzenie) lub używania niezgodnego z przeznaczeniem i niezgodnego z instrukcją obsługi. Aby korzystać z gwarancji należy skontaktować się z nami i zwrócić kompletny towar (proszę nie zapomnieć o dokumentach i wyposażeniu) w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury zakupu. Gdy gwarancja jest niemożliwa do zastosowani macie Państwo możliwość nabycia wyceny w dziale obsługi klienta. W przypadku widocznej niezgodności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Należy wziąć pod uwagę, że zdjęcia i opisy techniczne on-line pochodzą od dostawców i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich niezgodność z innym produktem.

W każdym przypadku, aby gwarancja mogłaby być zrealizowana, należy najpierw skontaktować się z Gustopremium telefoniczne pod numerem 22 122 02 32 lub mailowo : kontakt@gustopremium.pl w celu przedstawienia problemu. Pozwoli to nam wskazać Państwu kolejne kroki jakie należy podjąć. Każde zajście wynikające z niewłaściwego użytkowania nie może być objęte gwarancją. Koszty zwrotu towaru nalezą do Kupującego w tym koszty przesyłki. Zniszczone części oraz akcesoria dodatkowe nie stanowią przedmiotu gwarancji.

Na produkty do celów komercyjnych udzielamy 12 miesięcy gwarancji.

Zastrzeżenie własności

Produkty dostarczone Kupującemu pozostają własnością firmy, dopóki umowa nie zostanie wykonana w całości. Jednakże, transfer ryzyka obowiązuje od momentu faktycznej dostawy zamówionych produktów w sklepie on-line. Dokumenty dostarczone do Kupującego są regulowane przez Kodeks własności intelektualnej. Pozostają więc one własnością Spółki. Zabronione jest powielanie, przekazywanie, lub korzystanie z dostarczonych materiałów bez zgody Spółki.

Dane osobowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Spory

Powyższe warunki sprzedaży on-line podlegają prawu polskiemu i europejskiemu. W przypadku sporów, strony zgadzają się do uregulowania ich najpierw na drodze polubownej. Jeśli żadne rozwiązanie polubowne nie zostanie znalezione właściwymi sądami do rozstrzygania są te powołane przez Spółkę Pasana Sp.z o.o. w Warszawie.

Gratisy i Promocje

Prezent/Gratis dodawany jest tylko do produktów, które mają w opisie taką informacje.
Prezent/Gratis dodawany jest tylko w 1 sztuce do każdego zakupionego produktu, w którym zawarta jest informacja, iż prezent mu przysługuje.


Ta strona korzysta z plików cookie w celu lepszego świadczenia usług. Pozostając na stronie akceptujesz regulamin. OK
zostaw swój numer